plk. PhDr. Bc. Richard Šedivec

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

plk.PhDr.Bc. Richard  Šedivec
Narozen v Plzni v srpnu 1968
Ženatý, 2 dcery

Vystudoval  III.Gymnázium v Plzni, Opavská ul.  Po maturitě v roce 1986 nastoupil na Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni. Po jejím neúspěšném ukončení v roce 1988 pracoval krátce jako dělník v Zpč. pivovarech – provoz Gambrinus a následně nastoupil jako brigádník k Celní správě ČSSR. V letech 1989-1991 absolvoval dvouletou prezenční vojenskou službu jako člen házenkářských oddílů Dukla Písek a Dukla Vimperk.

Od roku 1991 pracoval jako celní úředník od nejnižších pozic, přes ředitele Celního úřadu v Plzni, po stávající pozici vedoucího oddělení Bezpečnosti Generálního ředitelství cel v Praze. Byť pracoval výhradně ve vnitrozemí republiky, přesto mezi jeho největší úspěchy patřilo např. v roce 1992 odhalení nelegálně obchodovaného zboží kamionové zásilky pašovaných cigaret ve výši cca.  8 mil. Kčs.

Svůj profesní růst podporoval průběžným vzděláváním. V roce 2003 absolvoval s titulem bakaláře státní VŠ Policejní akademii v Praze. O tři roky později dokončil s titulem magistra veřejnou VŠ ZČU v Plzni, obor Politologie, přičemž v roce 2007 obhájil rigorózní řízení na téže univerzitě na katedře Politologie a mezinárodních vztahů.

V rámci svého pracovního působení získal Potvrzení o ověření spolehlivosti od Úřadu pro civilní letectví, splňuje podmínky přístupu k utajeným informacím stupně „TAJNÉ - NATO“, je pracovníkem kryptografické ochrany, vlastní negativní lustrační osvědčení, je místopředsedou krizového štábu GŘC. V roce 2007 obdržel v rámci Celní správy ČR bronzovou služební medaili „Za vzornou službu“.

Nyní už bývalý aktivní hráč házenkářských týmů Škoda Plzeň, Sokol Bolevec či Slavie VŠ Plzeň se kvalitně dohovoří německy, obstojně anglicky, částečně rusky a omezeně i francouzsky. Své jazykové znalosti využil například při dvoutýdenní stáži v Lucembursku v roce 1998, na konferenci Evropské Komise úřadu OLAF v Bruselu v roce 2009 či v přeshraniční spolupráci s německými kolegy z Bavorska

Mimo pracovní aktivity se angažoval jako předseda školské rady na 28. ZŠ, v letech 2000-2010 byl předsedou výboru Společenství vlastníků (realizace zateplení domu), aktivně spolupracoval na petici pro zachování dětského hřiště v ulici Pod Vrchem. V letech 2013-2014 je členem Majetkové komise ÚMO Plzeň 4.

Má zájem o vnitropolitické dění a o zahraniční politické události. Přispívá na dobročinné účely (Charita, Nadace pro transplantace kostní dřeně Plzeň, Tříkrálová sbírka).

Richard Šedivec nikdy nespáchal žádný trestný čin, nikdy proti němu nebylo zahájeno žádné trestní stíhání za jakýkoliv trestný čin (ani nedbalostní). V celní správě nebylo vůči němu vedeno žádné kázeňské řízení. V rámci silničního provozu obdržel 2 blokové pokuty od roku 1986. Majetkové poměry: nemá žádné dluhy či půjčky vůči bankovnímu či nebankovnímu sektoru.