JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D.

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Doktorka Petra Jánošíková od absolvování právnické fakulty pracuje jako vysokoškolská učitelka na Právnické fakultě ZČU. Věnuje se zejména otázkám finančního práva. S Pravou volbou pro Plzeň spolupracuje jako poradce pro právní záležitosti. V minulosti také Pravou volbu reprezentovala v Právní komisi městské rady.