Kandidáti pro obvod Plzeň 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ing. Stanislav Rauch

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Narozen v Plzni  1953
Manželka Ing. Jitka Rauchová
Synové Standa a Tomáš
Ing.  Stanislav Rauch byl poprvé zvolen do zastupitelstva městského obvodu Plzeň  1 v roce 1990 za Občanské fórum. Po absolvování vysoké školy pracoval jako projektant těžkých obráběcích strojů. Aktivní sport – běh na lyžích a zejména orientační běh ho přivedl k odbornému zájmu o kartografii. Po převratu v roce 1989 společně s manželkou založili soukromou firmu na výrobu speciálních turistických map a plánů měst. Pracovně zmapoval (tedy i osobně projel na kole) více než 140 měst, převážně v České republice. Sleduje jejich vývoj v posledních 20 letech a má tedy město Plzeň s čím porovnávat. Část volného času věnuje práci v zastupitelstvu a také prosazovaní rozvoje rekreačního sportu, kam patří i rozvoj rekreačních pěších, in-line a cyklistických stezek.
 

MUDr. Jiří Podlipný, Ph.D.

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Narozen v Plzni roku 1969

Ženatý, má 2 děti

 

Psychiatr a vědec Dr. Jiří Podlipný je členem Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1 od roku 2002. Do veřejného života vstoupil v revoluci 1989, kdy byl členem stávkového výboru na Lékařské fakultě UK v Plzni. Aktivně se podílel na rozbití totalitního komunistického režimu. Po absolvování vysoké školy se věnoval práci v cestovním ruchu. Od r. 1994 pracuje odborně ve Fakultní nemocnici v Plzni. Kromě práce zdravotnické vyučuje jako odborný asistent na Psychiatrické klinice LF UK. Jeho aktivní občanský odpor proti nešťastnému záměru města budovat slévárnu hliníku Nemak na Borech jej znovu přivedl do komunální politiky a sblížil s Pravou volbou pro Plzeň. V  roce 2002 Byl zvolen radním obvodu a předsedal Výboru pro Roudnou, kde bydlí. Poslední čtyři roky je v opozici členem zastupitelstva Městského obvodu 1 Lochotín.

Zasazuje se o přehodnocení nevhodného komunikačního řešení silničního průtahu Roudnou.

Martin Leška

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Narozen roku 1988 v Plzni

Svobodný

Martin Leška je od roku 2009 student Západočeské univerzity v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, obor Stavitelství. Od 2014 zároveň pracuje jako projektant dopravních staveb u firmy Vavřík stavby s.r.o. Svůj čas věnuje od 2008 práci v redakčním týmu webu Plzeňsko na kole.
Je členem Sdružení přátel značek, o.s. (od 2013 místopředsedou). Pro město Plzeň pracuje od roku 2010 jako člen Komise životního prostředí Rady městského obvodu Plzeň 1
Dlouhodobě spoluprácuje se Společností pro veřejnou dopravu a Plzeňskými městskými dopravními podniky, a.s. na projektech propagace a marketingu veřejné dopravy ve městě a v regionu. Podobně spolpracuje i se Správou veřejného statku města Plzně v oblasti dopravního inženýrství.

Miroslav Klas

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Miroslav Klas junior Narodil se v Plzni v roce 1976,

Svobodný a bezdětný

Miroslav Klas  se vyučil a následně získal úplné střední vzdělání v oboru strojírenství. Dnes je zaměstnanec dopravní firmy. Vždy ho však intenzivně zajímala správa města Plzně a historie i perspektivy veřejné dopravy. Byl delegován jako nezávislý Pravou volbou pro Plzeň v letech 2002-2006 do investiční komise obvodu č.1 a v pozdějších zastupoval PVP v komisi dopravy Rady města Plzně a její subkomisi pro cyklistiku. Významně se podílel na pořádání dopravně popularizačních akcích, dále spolupracuje na výzkumných a monitorovacích dopravních projektech pro městské, státní nebo neziskové organizace. Má rovněž zkušenosti s projekty rozvoje cestovního ruchu v Plzeňském kraji. Je spoluautorem několika publikací věnujících se historii Plzně a veřejné dopravy. Ve volném čase se dále věnuje fotografování, cestování, cyklo a pěší turistice a technickým památkám. Za Pravou volbu pro Plzeň kandiduje jako nezávislý.

 

Ing. Vladimíra Čapková

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Narozena v Plzni v roce 1977
Manžel: Doc. Ing. Pavel Čapek, CSc.- docent VŠCHT v Praze
Dcera Vladěnka

Vladimíra Čapková studovala na gymnáziu Františka Křižíka v Plzni, poté absolvovala Západočeskou univerzitu Fakultu ekonomickou.
Volný čas věnuje své rodině. Je velmi hrdá na kvalitní rodinné zázemí, které se svými blízkými buduje. Považuje to za důležitý vklad do života její dcery.
Vladimíra Čapková je aktivní členkou Junáka- svazu skautů a skautek ČR, Plzeňského kraje. V organizaci je od roku 1990. Za tu dobu prošla různými pozicemi, absolvovala všechny předepsané stupně vzdělání tak, aby se mohla stát vedoucí oddílu, instruktorkou vzdělávající nové vedoucí, ale také manažerkou řídící Plzeňský skautský kraj. Kromě standardní manažerské práce se zaměřuje především na přípravu, organizaci a řízení vzdělávacích kurzů a seminářů, které jsou určeny pro členy organizace a připravují je na výchovně-vzdělávací práci v oddílech i vyšších jednotkách. Mnohé ze seminářů jsou otevřené i široké veřejnosti. Tuto práci dělá jako dobrovolník. Skauting pro ní není koníčkem ale bez nadsázky životním stylem.
Žije a chce žít v Plzni. Je hrdou obyvatelkou svého města a záleží jí na jeho rozvoji a prosperitě. Je připravena pro Plzeň pracovat.
 

Mgr. Karel Syka R. I. P.

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Narozen v Plzni 21. 9. 1949
Manželka MUDr. Ludmila Syková zubní lékařka, specializace ortodoncie
Synové Radek a Karel 


Výtvarný umělec, ředitel Základní umělecké školy – samostatný výtvarný obor, ředitel 1. čs. Galerie dětského výtvarného projevu v Plzni – Galerie Paletka. Výtvarný pedagog, který vychoval řadu dnes již renomovaných umělců, architektů a pedagogů.
Otec známý právník JUDr. Karel Syka byl vězněn nacisty v nejhorších koncentračních táborech včetně Osvětimi, kde byla vyvražděna téměř celá jeho rodina. Posléze byl za své přesvědčení pronásledován i komunisty. Stejně tak bratr matky, učitelky Anny Sykové, byl po více jak deset let vězněn v komunistických koncentrácích. Mgr. Karel Syka – výtvarník, v mládí rockový hudebník a studentský aktivista, člen studentské akademické rady z let 1968 nikdy nebyl a není členem žádné politické strany. Dlouhou dobu byl nucen čelit nátlaku a perzekuci STB. V prvních dnech po listopadu 1989 organizoval v Plzni spolu s V. Šmolíkem a Jiřím Kovaříkem realizaci letáků, plakátů a dalších materiálů pro jejich kolportaci. Za OF spoluorganizoval řadu akcí umělců, učitelů i studentů.
Připravil rozsáhlý výčet výtvarných realizací a výstav. Dlouholetý členen Rady Unie výtvarných umělců. Členem RS Design centra ČR. Byl dlouhodobě členem Zastupitelstva a Rady MO Plzeň 2, Slovany. Člen Komise výstavby a dopravy Rady MO Plzeň 2. Člen Okresní školské rady. Člen Školské komise RMP a Komise kultury RMP. Čen Zastupitelstva města Plzně, člen Kulturní komise Rady města Plzně

MUDr. Marie Balmetová

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Narozena v Plzni

Manžel Jan

Dvě děti Terka a Honzík

 

Dr. Marie Balmetová po absolvování Lékařské fakulty UK v Plzni pracuje jako praktická lékařka.

Ing. Miroslav Šmákal

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Inženýr Miroslav Šmákal po absolvování Fakulty strojní v Plzni pracuje jako expert v oblasti s speciálních technologií.

Ing. Šárka Novotná

Mgr. Hedvika Jandíková

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Mgr. Hedvika Jandíková vystudovala Pedagogickou a Právnickou fakultu v Plzni. Pracuje jako farmaceutická reprezentantka. Pravou volbu zastupovala v komisi životního prostředí.

 

.