doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D.

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Narozen v Plzni v roce 1965
Manželka MUDr. Jana Duchková, praktická lékařka
Dvě děti Otík a Anička


Vysokoškolský učitel Vladimír Duchek se učil mechanikem, po maturitě byl dělníkem ve Škodovce. Později absolvoval vysokou školu a pracoval od roku 1990 jako projektant a učitel na Západočeské univerzitě. Od roku 1994 je opakovaně volen za člena městského zastupitelstva. V letech 1994 až 1998 byl náměstkem primátora města Plzně zodpovědný za kulturu, školství, památkovou péči a životní prostředí. Po komunálních volbách v roce 1998 se stal opozičním zastupitelem a byl členem kulturní komise. V té době pracoval v manažerských pozicích v Západočeské plynárenské a externě spolupracoval se Západočeskou univerzitou. Současně dokončil postgraduální studium a dosáhl doktorské hodnosti. Po volbách v roce 2002 byl znovu zvolen náměstkem primátora zodpovědným za ekonomiku, rozpočet a finance. V té době dále, v omezeném čase, přednášel na univerzitě a na jaře 2010 byl jmenován docentem. Po vobách na podzim 2010 byl zvolen do Zastupitelstva města Plzně a znovu odešel do opozice. Vrátil se na univerzitu, přednáší a v roce 2011 byl jmenován proděkanem Fakulty strojní. Svůj zájem o kulturně společenský život ve městě projevil dlouholetou prácí ve správních orgánech Plzeňské filharmonie a Galerie města Plzně.