MUDr. Václav Hejda

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Doktor Václav Hejda po absolvování Lékařské fakulty UK strávil řadu let na zkušené v evropském zahraničí. Po návratu do Plzně pracuje jako internista ve Fakultní nemocnici v Plzni. Ze svých cest si přinesl přesvědčení, že pro udržení svobodyje nutné, aby se občané zajímali o veřejné záležitosti. Tento životní postoj jej přivedl do Pravé volby pro Plzeň. Jako vzdělanec se znalostí cizích řečí zastupoval Pravou volbu v komisi Rady města pro zahraniční vztahy.