Ing. Roman Dohnal

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Narozen v roce 1958 V Kutné Hoře
Od roku 1960 žije trvale v Plzni.

Vystudoval Střední průmyslovou školu stavební v Plzni a následně Stavební fakultu ČVUT v Praze. Po absolvování základní vojenské služby pracoval jako řadový pracovník investiční výstavby v Plzni.
V roce 1992 dostal příležitost podílet se na vytváření tehdy nově zřízeného Útvaru investic města Plzně. Působil zde jako technický náměstek ředitele až do roku 2007 kdy byl Útvar investic zrušen.
V letech 2007 – 2009 pomáhal španělskému stavebnímu koncernu OHL v jeho expanzi v České republice. Na podzim 2009 převzal odpovědnost za výstavbu Klatovské nemocnice v pozici koordinátora výstavby.
Od roku 1992 je Roman Dohnal členem Klubu angažovaných nestraníků, nebyl nikdy členem ani kandidátem žádné jiné politické strany. Na přelomu let 1994 – 1995 byl technickým náměstkem primátora města Plzně. Působí v komisi pro rozvoj obvodu a investice Rady městského obvodu Plzeň 2 – Slovany a ve výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva města Plzně.
Roman Dohnal je velkým příznivcem plzeňského hokeje a volné chvilky vyplňuje stavbou modelů bojové techniky.