Ing. Jan Anderle

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Narozen v Plzni 1956
Manželka Ing. Dana Anderlová, knihovnice
Děti: Marie a Jakub

Historik architektury Ing. Jan Anderle se učil strojním zámečníkem, absolvoval gymnasium a po skončení vysoké školy pracoval jako výzkumný a vývojový pracovník v podniku Škoda. Dlouhodobý zájem o dějiny stavitelství jej přivedl do skupinky nadšenců, s nimiž v roce 1984 zakládal Klub Augusta Sedláčka, který se věnuje všestrannému studiu hradů, zámků a tvrzí. V současnosti má Klub, jemuž Jan Anderle od roku 1999 předsedá, několik stovek členů a mnohotvárnou odbornou i osvětovou činnost a získal respekt také na odborném poli. Po převratu v roce 1989 Jan Anderle opustil „jistotu“ zaměstnance a věnuje se jako nezávislý specialista průzkumům historických staveb a urbanistických celků. Toto své zaměření potvrdil roku 1993 absolvováním obdobně zaměřeného studia na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Jeho profesní působení provází rozsáhlá odborná publikační činnost a organizační práce na poli vědy, rovněž se věnuje popularizaci jejích výsledků v podobě článků a přednášek. Posledních několik let působí vedle své hlavní profese jako externí učitel na Katedře archeologie ZČU v Plzni. V roce 1990 vstoupil do komunální politiky, byv zvolen za Občanské fórum členem Zastupitelstva města Plzně. V souvislé řadě je opakovaně volen do městského nebo obvodního zastupitelstva, v jejichž odborných komisích se vyjadřuje zejména k otázkám stavitelství, územního plánování a ochrany kulturního dědictví. Hledání politické formy, která by vyjadřovala odmítnutí pražského centralismu, trvala na tradičních hodnotách, přirozeném řádu věcí a v tomto duchu postupovala při řešení běžných otázek veřejné správy, jej přivedlo mezi zakladatele Pravé volby pro Plzeň. V současnosti zasedá v Zastupitelstvu městského obvodu Plzň 4 Doubravka.