doc. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D.

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Po absolvování Lékařské fakulty UK v Plzni pracuje jako lékař ve fakultní nemocnici v Plzni. Specializuje je na léčbu pacientů po transplantacích důležitých orgánů.