Ing. Arch. Karel Hanzlík

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Ing. arch. Karel Hanzlík je významný plzeňský architekt, který se dlouhodobě věnuje architektonickým návrhům staveb včetně návrhů interiérů, projektové činnosti, urbanismu včetně zpracování územních studií, regulačních plánů a územních plánů. Výsledky práce architekta Karla Hanzlíka jsou patrné na mnohých místech v Plzni. Příkladem je komplex budov Vědecko technického parku na Borských polích, nebo návrh rekonstrukce Mikulášského Náměstí v Plzni na Slovanech.