Ing. Vladimíra Čapková

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Narozena v Plzni v roce 1977
Manžel: Doc. Ing. Pavel Čapek, CSc.- docent VŠCHT v Praze
Dcera Vladěnka

Vladimíra Čapková studovala na gymnáziu Františka Křižíka v Plzni, poté absolvovala Západočeskou univerzitu Fakultu ekonomickou.
Volný čas věnuje své rodině. Je velmi hrdá na kvalitní rodinné zázemí, které se svými blízkými buduje. Považuje to za důležitý vklad do života její dcery.
Vladimíra Čapková je aktivní členkou Junáka- svazu skautů a skautek ČR, Plzeňského kraje. V organizaci je od roku 1990. Za tu dobu prošla různými pozicemi, absolvovala všechny předepsané stupně vzdělání tak, aby se mohla stát vedoucí oddílu, instruktorkou vzdělávající nové vedoucí, ale také manažerkou řídící Plzeňský skautský kraj. Kromě standardní manažerské práce se zaměřuje především na přípravu, organizaci a řízení vzdělávacích kurzů a seminářů, které jsou určeny pro členy organizace a připravují je na výchovně-vzdělávací práci v oddílech i vyšších jednotkách. Mnohé ze seminářů jsou otevřené i široké veřejnosti. Tuto práci dělá jako dobrovolník. Skauting pro ní není koníčkem ale bez nadsázky životním stylem.
Žije a chce žít v Plzni. Je hrdou obyvatelkou svého města a záleží jí na jeho rozvoji a prosperitě. Je připravena pro Plzeň pracovat.