Mgr. Jiří Lomberský R. I. P.

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Středoškolský učitel Mgr. Jiří Lomberský byl po revoluci v roce 1989 zvolen do zastupitelstva městského obvou Plzeň 3 za Občanské fórum. Do zastupitelstva obvodu byl zvolen v dalších dvou volbách. V této době se věnoval zejména práci v bytové komisi. Hledání politické formy, která by trvala na tradičních hodnotách, přirozeném řádu věcí a v tomto duchu postupovala při řešení běžných otázek řízení města, jej přivedlo mezi zakladatele Pravé volby pro Plzeň. Dalších letech zastupoval Pravou volbu v komisích rady městského obvou Plzeň 3. Byl stálým členem týmu Pravé volby a jako bývalý učitel tělocviku vzdy vedl aktivní zastupitele Pravé volby k práci v duchu fair play.