MUDr. Jiří Podlipný, Ph.D.

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Narozen v Plzni roku 1969

Ženatý, má 2 děti

 

Psychiatr a vědec Dr. Jiří Podlipný je členem Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1 od roku 2002. Do veřejného života vstoupil v revoluci 1989, kdy byl členem stávkového výboru na Lékařské fakultě UK v Plzni. Aktivně se podílel na rozbití totalitního komunistického režimu. Po absolvování vysoké školy se věnoval práci v cestovním ruchu. Od r. 1994 pracuje odborně ve Fakultní nemocnici v Plzni. Kromě práce zdravotnické vyučuje jako odborný asistent na Psychiatrické klinice LF UK. Jeho aktivní občanský odpor proti nešťastnému záměru města budovat slévárnu hliníku Nemak na Borech jej znovu přivedl do komunální politiky a sblížil s Pravou volbou pro Plzeň. V  roce 2002 Byl zvolen radním obvodu a předsedal Výboru pro Roudnou, kde bydlí. Poslední čtyři roky je v opozici členem zastupitelstva Městského obvodu 1 Lochotín.

Zasazuje se o přehodnocení nevhodného komunikačního řešení silničního průtahu Roudnou.