Bc. Jiří Šplíchal

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Manželka Lucie

synové Matěj a Marek

Jiří Šplíchal vystudoval Fakultu elektrotechnickou ZČU v Plzni. Je zaměstnán
jako elektrotechnik - vedoucí směny na zkušebně trolejbusů ve společnosti
Škoda Electric a. s. K této práci ho mimo jiné přivedly jeho záliby,
praktická elektrotechnika a historie i perspektivy veřejné dopravy. Podílel
se na pořádání řady akcí a výstav zaměřených na popularizaci veřejné
dopravy. Volný čas se v současnosti snaží věnovat zejména rodině.
Příležitostně se dále věnuje cestování a novodobé historii našeho města. Od
roku 2010 je členem Komise pro prezentaci města a cestovní ruch Rady města
Plzně. Je dlouholetým členem Společnosti pro veřejnou dopravu, spolupracuje
s dalšími spolky obdobného zaměření a s městskými organizacemi. Za Pravou
volbu pro Plzeň kandiduje jako nezávislý.