Ing. Miroslav Matějka

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Narozen v Plzni 1967

Manželka: Mgr. Hana Matějková, učitelka

Dítě: syn Petr

Vystudoval střední ekonomickou školu v Plzni a poté Vysokou školu ekonomickou v Praze. Po vykonání základní vojenské služby pracoval do listopadu 1993 ve finančním odboru koncernu ŠKODA Plzeň. 

Od 1.12.1993 nastoupil na místo v České spořitelně, a. s., oblastní pobočce v Plzni. Pracoval v odboru úvěry organizacím a podnikatelům. K 1.8. 1995 přešel do odboru úvěry v Investiční a Poštovní bance, a. s., oblastní pobočce v Plzni. Od roku 2000 pracuje jako analytik v Československé obchodní bance a.s.

Členem Klubu angažovaných nestraníků se stal již 25. 9. 1990. Pracoval v různých funkcích v Místním klubu Plzeň, byl členem rady a později místopředsedou klubu. Na začátku roku 1995 se stal členem Ústřední rady KAN a od začátku roku 1996 působí jako předseda místního klubu KAN v Plzni. V listopadu 2005 byl zvolen místopředsedou KAN. http://www.kan.cz

Vzhledem ke své profesi se zajímá především o finanční otázky města. Od roku 2002 pracuje jako člen Finančního výboru zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2. V roce 2005 postoupil jako náhradník do Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2, kam v roce 2002 kandidoval na kandidátce Pravé volby pro Plzeň. Od roku 2006 je členem Finanční komise Rady Města Plzně.