Kandidáti pro obvod Plzeň 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

PhDr. Miroslav Hus

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Narozen 1954 v Plzni

Historik Miroslav Hus po studiích archeologie a historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze pracuje jako archeolog a numismatik v Západočeském muzeu v Plzni. Je autorem několika knih a mnoha desítek studií v odborném i vlastivědném tisku, autorem či komisařem řady výstav i mimo Plzeň. Od konce 1989 do jara 1990 byl náměstkem primátora, ve volebním období 1990-94 byl členem Rady města Plzně. V dalších volebních obdobích kandidoval především v městském obvodu Plzeň-2 Slovany, od 1998 za stranu Pravá volba pro Plzeň, kterou pomáhal zakládat a byl opakovaně zvolen jak v roce 1994, tak v letech 1998 i 2002. V těchto obdobích byl střídavě členem rady i řadovým zastupitelem, 1994 - 1995 zastával funkci místostarosty obvodu. V současné době je členem Rady MO Plzeň-2, a je také členem různých komisí samosprávy i odborných komisí opět na místní i nadregionální úrovni.

Ing. Miroslav Matějka

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Narozen v Plzni 1967

Manželka: Mgr. Hana Matějková, učitelka

Dítě: syn Petr

Vystudoval střední ekonomickou školu v Plzni a poté Vysokou školu ekonomickou v Praze. Po vykonání základní vojenské služby pracoval do listopadu 1993 ve finančním odboru koncernu ŠKODA Plzeň. 

Od 1.12.1993 nastoupil na místo v České spořitelně, a. s., oblastní pobočce v Plzni. Pracoval v odboru úvěry organizacím a podnikatelům. K 1.8. 1995 přešel do odboru úvěry v Investiční a Poštovní bance, a. s., oblastní pobočce v Plzni. Od roku 2000 pracuje jako analytik v Československé obchodní bance a.s.

Členem Klubu angažovaných nestraníků se stal již 25. 9. 1990. Pracoval v různých funkcích v Místním klubu Plzeň, byl členem rady a později místopředsedou klubu. Na začátku roku 1995 se stal členem Ústřední rady KAN a od začátku roku 1996 působí jako předseda místního klubu KAN v Plzni. V listopadu 2005 byl zvolen místopředsedou KAN. http://www.kan.cz

Vzhledem ke své profesi se zajímá především o finanční otázky města. Od roku 2002 pracuje jako člen Finančního výboru zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2. V roce 2005 postoupil jako náhradník do Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2, kam v roce 2002 kandidoval na kandidátce Pravé volby pro Plzeň. Od roku 2006 je členem Finanční komise Rady Města Plzně.

Bc. Jiří Šplíchal

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Manželka Lucie

synové Matěj a Marek

Jiří Šplíchal vystudoval Fakultu elektrotechnickou ZČU v Plzni. Je zaměstnán
jako elektrotechnik - vedoucí směny na zkušebně trolejbusů ve společnosti
Škoda Electric a. s. K této práci ho mimo jiné přivedly jeho záliby,
praktická elektrotechnika a historie i perspektivy veřejné dopravy. Podílel
se na pořádání řady akcí a výstav zaměřených na popularizaci veřejné
dopravy. Volný čas se v současnosti snaží věnovat zejména rodině.
Příležitostně se dále věnuje cestování a novodobé historii našeho města. Od
roku 2010 je členem Komise pro prezentaci města a cestovní ruch Rady města
Plzně. Je dlouholetým členem Společnosti pro veřejnou dopravu, spolupracuje
s dalšími spolky obdobného zaměření a s městskými organizacemi. Za Pravou
volbu pro Plzeň kandiduje jako nezávislý.
 

Ing. Roman Dohnal

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Narozen v roce 1958 V Kutné Hoře
Od roku 1960 žije trvale v Plzni.

Vystudoval Střední průmyslovou školu stavební v Plzni a následně Stavební fakultu ČVUT v Praze. Po absolvování základní vojenské služby pracoval jako řadový pracovník investiční výstavby v Plzni.
V roce 1992 dostal příležitost podílet se na vytváření tehdy nově zřízeného Útvaru investic města Plzně. Působil zde jako technický náměstek ředitele až do roku 2007 kdy byl Útvar investic zrušen.
V letech 2007 – 2009 pomáhal španělskému stavebnímu koncernu OHL v jeho expanzi v České republice. Na podzim 2009 převzal odpovědnost za výstavbu Klatovské nemocnice v pozici koordinátora výstavby.
Od roku 1992 je Roman Dohnal členem Klubu angažovaných nestraníků, nebyl nikdy členem ani kandidátem žádné jiné politické strany. Na přelomu let 1994 – 1995 byl technickým náměstkem primátora města Plzně. Působí v komisi pro rozvoj obvodu a investice Rady městského obvodu Plzeň 2 – Slovany a ve výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva města Plzně.
Roman Dohnal je velkým příznivcem plzeňského hokeje a volné chvilky vyplňuje stavbou modelů bojové techniky. 
 

Ing. Rudolf Šorm R.I.P.

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Inženýr Rudolf Šorm pracoval dlouhé roky jako technický specialista ve Fakultní nemocnici v Plzni. Později se jako živnostník věnoval obchodnímu zastupování zahraničních společností v oboru optických přístrojů. Pravou volbu pro Plzeň representoval v kontrolním výboru Zastupitelstva.

PhDr. Ilja Šedo

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Doktor Ilja Šedo studoval na filosofické fakultě v Plzni a v Praze. Dlouhé roky působí jako vedoucí knihovny Západočeského muzea v Plzni. Zároveň přednáší na Fakultě umění a designu Západočeské univerzity. Dlouhodobě se věnuje zejména otázkám knižní kultury. Je utorem řady odbornných publikací a častým kurátorem výstav. S Pravou volbou pro Plzeň spolupracuje od jejího založení, obvykle jako člen kulturní komise Rady města Plzně.

 

 

Ing. Irena Leichtová

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Inženýrka Irena Leichtová vlastní a vede svůj butik s modním oblečením v Plzni.

Ing. Zuzana Huclová

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Narozena v Chrudimi v r. 1956, v Plzni žije od r. 1981
Manžel Ing. Václav Hucl, projektant silničních staveb
Dvě dospělé dcery

Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze (1979), od roku 1987 činná v bankovnictví. Od r. 2002 do roku 2010 zastupovala Pravou volbu pro Plzeň ve Finančním výboru Zastupitelstva města Plzně. V té době byla klíčovou spolupracovnicí ekonomického náměstka primatora města Plzně. Významnou měrou se podílela na formulování finanční strategie města v období přípravy projektů financovaných z evropské unie. Vedle svých profesních aktivit a rodiny se zajímá o politické, společenské a kulturní dění (zejména divadlo) a historii, volný čas věnuje péči o zahradu, psa a příležitostně i sportu (pěší a cyklo turistika, cestování apod.).

Ing. Jana Kolářová

Miloslav Brunclík