PhDr. Miroslav Hus

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Narozen 1954 v Plzni

Historik Miroslav Hus po studiích archeologie a historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze pracuje jako archeolog a numismatik v Západočeském muzeu v Plzni. Je autorem několika knih a mnoha desítek studií v odborném i vlastivědném tisku, autorem či komisařem řady výstav i mimo Plzeň. Od konce 1989 do jara 1990 byl náměstkem primátora, ve volebním období 1990-94 byl členem Rady města Plzně. V dalších volebních obdobích kandidoval především v městském obvodu Plzeň-2 Slovany, od 1998 za stranu Pravá volba pro Plzeň, kterou pomáhal zakládat a byl opakovaně zvolen jak v roce 1994, tak v letech 1998 i 2002. V těchto obdobích byl střídavě členem rady i řadovým zastupitelem, 1994 - 1995 zastával funkci místostarosty obvodu. V současné době je členem Rady MO Plzeň-2, a je také členem různých komisí samosprávy i odborných komisí opět na místní i nadregionální úrovni.