Co se nám povedlo za čtyři roky

 • A

  Finance a ekonomika

  • prosadili jsme osm vyrovnaných rozpočtů a nezadlužili jsme město
  • udrželi jsme zdravé finance města v období hospodářské krize
  • z fondů EU a od státu jsme získali na rozvojové projekty více než 1 a půl miliardy korun
  • připravili jsme další projekty pro čerpání evropských peněz
  • prosadili udržení Plzeňské teplárenské jako městského podniku a zajistili tak levné teplo pro Plzeň
 • B

  Věda, výzkum, vzdělávání

  • ve spolupráci se Západočeskou univerzitou jsme otevřeli Vědecko-technický park a získali dalších 220 milionů korun z Evropské unie
  • podpořili jsme rozvoj technického vzdělávacího muzea Techmania
  • pro rozvoj plzeňských škol jsme získali celkem 230 milionů korun evropských dotací, školní budovy ve městě jsou velmi dobrém technickém stavu
  • na podporu vědy technického vzdělávání přispíváme 3 miliony korun grantech
 • C

  Bydlení a sociální služby

  • do osobního vlastnictví jsme prodali 5000 bytů bývalým nájemníkům
  • podporou soukromých investorů jsme umožnili výstavbu téměř 1500 bytů
  • rekonstruovali jsme domov pro důchodce na Nové Hospodě
  • zahájili jsme stavbu domu s pečovatelskou službou v Hradišťské ulici na Slovanech
  • charitativní instituce jsme za čtyři roky podpořili více než 120 miliony korun
 • D

  Životní prostředí zeleň

  • pečovali jsme o bolevecké rybníky a jejich okolí, včetně vyčištění vody
  • pro rozvoj zoologické zagrady jsme získali evropskou dotaci 125 mil korun a otevřeli jsme Africké expozice
  • z fondů EU jsme na budování technické infrastruktury získali více než 700 milionů korun
  • zahájili jsme obnovu Borského parku
  • pro děti jsme postavili a opravili hřiště za více než 40 milionů korun
 • E

  Sport

  • dokončili jsme městskou sportovní halu na Slovanech
  • postavili jsme hokejbalovou sportovní halu ve 4. základní škole na Lochotíně
  • získali jsme evropskou dotaci 20 mil korun a rekonstruvali hřiště u 20 základní školy na Slovanech
 • F

  Doprava a MHD

  • bránili jsme výstavbě zbytečně drahého nového depa dopravních podniků a upozornili na budoucí ekonomické problémy
  • udrželi jsme dostupnou cenu jízdného ve veřejné dopravě
  • modernizovali jsme vozidla MHD za více než 300 milionů korun
  • vybudovali jsme novou trolejbusovou trať na Borská pole s evropskou dotaci 120 milionů korun
  • opravili jsme silnice za více než 500 milionů korun
  • bránili jsme silničnímu průtahu městem a prosadili zahájení stavby Západního silničního okruhu
  • prosazovali jsme odklonění trasy obchvatu Roudné
  • rozšířili jsme sít cyklistický stezek za více než 10 milionů korun
 • G

  Kultura, památky a propagace města

  • podpořili jsme výstavbu nového divadla
  • opravili jsme historický dům na náměstí a otevřeli v něm pro děti Muzeum loutek s loutkovým divadlem
  • opravili jsme historické fasády Velkého divadla a divadelních dílen
  • prostřednictvím grantů jsme rozdělili na podporu kultury téměř 90 milionů korun
  • udrželi jsme úroveň filmového festivalu Finále, Mezinárodní divadelní festival, Na ulici, Smetanovské dny
  • provedli jsme rekonstrukci a dláždění náměstí Republiky
 • H

  Bezpečnost

  • početně jsme posílili městskou policii, vybavili jí novou technikou
  • ve spolupráci se státem jsme realizovali protipovodňová opatření v korytu řeky mže za 100 milionů korun
  • každý rok jsme přispěli hasičům 10 milionů korun na nákup techchniky
 • I

  období 2002 - 2010

  Ve volební období 2002 - 2010 jsme prosadili především věci, které souviseli s resortem financování, rozpočtu a ekonomiky odpovědnosti náměstka primátora Vladimíra Duchka za tyto oblasti. Velkou pozornost jsme věnovali také rozvoji kulturně společenského života města.
   

  Prosadili jsme zejména:

  • Osm vyrovnaných rozpočtů města Plzně a čtyři bezproblémová roční vyúčtování
  • Získání evropské dotace 1, 2 miliardy korun na vybudování vodovodní a kanalizační soustavy
  • Získání evropské dotace 150 milionů korun na vstavění vědeckotechnického parku
  • Dokončení průmyslové zóny Borská pole s novou kvalitou investorů orientovaných na vývoj a výzkum (Merceses Benz)
  • Ovládnutí Plzeńské teplárenské městem a získání pravidelného výnosu z dividendy 200 miliónů korun
  • Pokračování bytové výstavby na Sylvánu i v dalších lokalitách bez dalšího zadlužování města
  • Snížení objemu neplatičů dlužníků o jednu čtvrtinu
  • Znovuotevření Galerie dětského výtvarného projevu
  • Generální opravu Měšťanské besedy a získání budovy Pekla od armády do majetku města
  • Rozhodnutí o rekonstrukci Komorního divadla a přípravu projektu Muzea loutek
  • Další rozvoj Zoologické zahrady města
 • J

  období 1998 – 2002

  Ve volebním období 1998 – 2002 jsme odešli do opozice a odpovědnost nesla kolalice radních složená z ČSSD a ODS. Přesto jsme prosazovali svůj volební program zaměřený rozvoj kulturního života, ochrany životního prostředí.
   

  Prosadili jsme zejména:

  • Bezpečností opatření na Klatovské třídě
  • Další privatizaci městských bytů nájemníkům

  Úspěšně jsme protestovali proti:

  • Výstavbě hliníkárny Nemak na Borských polích
  • Neprůhlednému financování Plzeňského holdingu
  • Předání kontroly nad částí teplárenského monopolu do soukromých rukou
 • K

  období 1994-1998

  Ve volební období 1994-1998 jsme prosadili především věci, které souviseli s resortem kultury, památkové péče, školství a životního prostředí vzhledem k odpovědnosti tehdejšího náměstka primátora Vladimíra Duchka za tyto oblasti.

  Prosadili jsme:

  • Vytvoření grantového systému na podporu kulturních, sociálních a sportovních projektů občanů města
  • Vybudování evropského domu na náměstí a zřízení cizojazyčných knihoven
  • Zahájení dnes již tradičních festivalů Na ulici, Bienále kresby
  • Podporu soukromým a církevním středním školám pomocí bezplatného zapůjčení prázdných městských školních budov
  • Zřízení rad škol s účastí rodičů a otevření škol veřejnosti
  • Vytvoření dosud funkčního systému protidrogové prevence ve městě založeného na fungování neziskových organizací v rekonstruovaných městských domech
  • Zpracování programu regenerace historického centra města a opravu většiny domů v centru, rekonstrukce ulic a chodníků a vytvoření pěších zón včetně parků kolem centra
  • Odsíření městské teplárny a novou ekologickou technologii fluidního spalování
  • Likvidaci domácích kotlů na uhlí pomocí dotací rodinám
  • Otevření průmyslové zóny Borská pole výhradně pro investory bez vlivu na životní prostředí
  • Odstátnění Dopravních podniků města Plzně a převedení jejich majetku na město
  • Odstátnění břehů Boleveckého rybníka a převedení tohoto majetku na město