Miroslav Klas

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Miroslav Klas junior Narodil se v Plzni v roce 1976,

Svobodný a bezdětný

Miroslav Klas  se vyučil a následně získal úplné střední vzdělání v oboru strojírenství. Dnes je zaměstnanec dopravní firmy. Vždy ho však intenzivně zajímala správa města Plzně a historie i perspektivy veřejné dopravy. Byl delegován jako nezávislý Pravou volbou pro Plzeň v letech 2002-2006 do investiční komise obvodu č.1 a v pozdějších zastupoval PVP v komisi dopravy Rady města Plzně a její subkomisi pro cyklistiku. Významně se podílel na pořádání dopravně popularizačních akcích, dále spolupracuje na výzkumných a monitorovacích dopravních projektech pro městské, státní nebo neziskové organizace. Má rovněž zkušenosti s projekty rozvoje cestovního ruchu v Plzeňském kraji. Je spoluautorem několika publikací věnujících se historii Plzně a veřejné dopravy. Ve volném čase se dále věnuje fotografování, cestování, cyklo a pěší turistice a technickým památkám. Za Pravou volbu pro Plzeň kandiduje jako nezávislý.