MUDr. Radka Fuchsová

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

MUDr. Radka Fuchsová vystudovala LF UK v Plzni a v současnosti pracuje jako lékařka laboratoře imunodiagnostiky FN Plzeň a jako výzkumný pracovník  LF UK v Plzni. Je studentkou PGS a lektorkou vzdělávacích projektů OPVK.

Věnuje se především výzkumu vitaminu D a markerů karcinomu prostaty.

Bydlí v Plzni 9 Malesicích, je vdaná a má 2 děti.