Ing. Ctibor Fojtíček

Do plzeňské Škodovky přišel na umístěnku v roce 1957 z Poštorné. Při práci v jaderném strojírenství večerně vystudoval VŠ a řadu postgraduálních kurzů, z nichž některé na ČVUT v Praze. Vědecká aspirantura mu byla po absolvovaných přijímacích zkouškách zamítnuta v r. 1969. Po roce 1989 byl personalistou dnešního Škoda JS.
Do roku 1989 nebyl členem žádné strany. Pracoval však v odborech a významnější funkce měl v Českém atletickém svazu. Od roku 1989 byl členem KDS. Po jejím sloučení s ODS odmítl vstup do ODS, byť při své funkci měl na její kandidátce smluvně zajištěno volitelné místo do PS parlamentu ČR. Stal se řadovým členem ODA. Svoji stranickou životní epizodu ukončil, když se ODA stala výhradně liberální stranou. Je letorou konzervativec.
V počátečních letech demokratického období byl 6 let členem Zastupitelstva města Plzně, z toho dva roky náměstkem primátora. V komisích rady a ve výborech zastupitelstva setrval až do dnešní doby. Snad 40 let je atletickým rozhodčím a od roku 1990 aktivně pracuje v neziskových organizacích.
Je jedenkrát ženatý, má dva syny, sedm vnoučat, žije nenáročným spokojeným životem aktivního seniora. Své názory již řadu let presentuje občasnou publikací v Plzeňském deníku a obšírněji na svém webu www.fojticek.cz/ctibor nebo na www.facebook.com/ctibor.foj.