MUDr. Jiří Bláhovec R. I. P.

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Dr. Jiří Bláhovec atřil po 17. listopadu 1989 v Plzni k zakladatelům Občanské fóruma a přispěl aktivně k destrukci režimu komunistické strany. Po roce 1989 byl radním města Plzně. Z aktivní komunální politiky odešel v roce 1998. Od té doby stále podporoval Pravou volbu pro Plzeň.