Ivan Rollinger

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Narozen v Klatovech v roce 1971, v Plzni žije od r. 1978
Manželka Miroslava, účetnictví a realitní činnost
Děti Ivanka a MirekKurátor a spoluzakladatel památníku americké armády Patton Memorial Plzeň. Absolvoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Plzni v roce 1990, po té základní vojenskou službu v Plzni a poddůstojnickou školu v Trenčíně. Od roku 1992 prodejce zbraní, střeliva, loveckých potřeb a od roku 2005 správce muzea generála Pattona v Plzni. Podílí se zejména na zachování historických událostí spjatých s osvobozením jihozápadních Čech americkou armádou v roce 1945 prostřednictvím vlastní sbírky a spolupořádání vzpomínkových a pietních akcích pro veřejnost např. tradiční akce města Plzně „Slavnosti svobody“. Je předsedou občanského sdružení Indianhead Club Plzeň a členem dalších občanských sdružení, které se zabývají vojenskou historií a historickými vozidly. Ve volném čase se věnuje regionálnímu sběratelství militarií a předmětů poválečné hospodářské pomoci UNRRA, setkání s pamětníky, historii, kulturním památkám a pietním místům u nás i v zahraničí, vojenským a historickým vozidlům.
Od roku 2002 kandiduje za Pravou volbu pro Plzeň jako nestraník na radnici pracoval v komisích Pro otázky integrace cizinců a Pro bezpečnost.