Mgr. Karel Syka R. I. P.

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Narozen v Plzni 21. 9. 1949
Manželka MUDr. Ludmila Syková zubní lékařka, specializace ortodoncie
Synové Radek a Karel 


Výtvarný umělec, ředitel Základní umělecké školy – samostatný výtvarný obor, ředitel 1. čs. Galerie dětského výtvarného projevu v Plzni – Galerie Paletka. Výtvarný pedagog, který vychoval řadu dnes již renomovaných umělců, architektů a pedagogů.
Otec známý právník JUDr. Karel Syka byl vězněn nacisty v nejhorších koncentračních táborech včetně Osvětimi, kde byla vyvražděna téměř celá jeho rodina. Posléze byl za své přesvědčení pronásledován i komunisty. Stejně tak bratr matky, učitelky Anny Sykové, byl po více jak deset let vězněn v komunistických koncentrácích. Mgr. Karel Syka – výtvarník, v mládí rockový hudebník a studentský aktivista, člen studentské akademické rady z let 1968 nikdy nebyl a není členem žádné politické strany. Dlouhou dobu byl nucen čelit nátlaku a perzekuci STB. V prvních dnech po listopadu 1989 organizoval v Plzni spolu s V. Šmolíkem a Jiřím Kovaříkem realizaci letáků, plakátů a dalších materiálů pro jejich kolportaci. Za OF spoluorganizoval řadu akcí umělců, učitelů i studentů.
Připravil rozsáhlý výčet výtvarných realizací a výstav. Dlouholetý členen Rady Unie výtvarných umělců. Členem RS Design centra ČR. Byl dlouhodobě členem Zastupitelstva a Rady MO Plzeň 2, Slovany. Člen Komise výstavby a dopravy Rady MO Plzeň 2. Člen Okresní školské rady. Člen Školské komise RMP a Komise kultury RMP. Čen Zastupitelstva města Plzně, člen Kulturní komise Rady města Plzně