PhDr. Ilja Šedo

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Doktor Ilja Šedo studoval na filosofické fakultě v Plzni a v Praze. Dlouhé roky působí jako vedoucí knihovny Západočeského muzea v Plzni. Zároveň přednáší na Fakultě umění a designu Západočeské univerzity. Dlouhodobě se věnuje zejména otázkám knižní kultury. Je utorem řady odbornných publikací a častým kurátorem výstav. S Pravou volbou pro Plzeň spolupracuje od jejího založení, obvykle jako člen kulturní komise Rady města Plzně.