Ing. Karel Vítek

Zastupitelstvo, které vzejde z těchto voleb, bude řídit naše město po další čtyři roky a důsledky některých jeho rozhodnutí přetrvají ještě podstatně delší dobu. V zastupitelstvu města hodláme uvažovat a chovat se tak, jako by zde byli s námi nejen naši voliči, ale i naši předci a naše děti.

Narozen v Plzni v roce 1958
Manželka Jana Vítková, knihovnice
Dva synové Karel a Jan

Po absolvování vysoké školy pracoval jako stavitel. V té době věnoval svůj čas především amatérskému divadlu a malování. Po převratu v listopadu 1989 založil s přáteli galerii AVE a od roku 1993 začal spolupracovat německou firmou PERI což mu přineslo jistou nezávislost a čas, který věnoval městu. V letech 1994 až 1998 byl členem Zastupitelstva Města Plzně a předsedou Komise pro koncepci a rozvoj města. V letech 2002 až 2006 byl městským radním a pracoval ve výboru pro zadávání veřejných zakázek.