Rozvoj a údržba sportovních zařízení

Aktivní život !

  1. Podpora rekreačního sportu a volnočasových aktivit
  2. Rozvoj a údržba sportovních zařízení, sloužících aktivně sportující široké veřejnosti
  3. Cyklistické stezky a zřízení systému sítě veřejných kol

 

Víme, že tělesná aktivita významně přispívá k celkovému rozvoji osobnosti. Velmi důležité je výchovné působení tělovýchovy zejména pro děti a mládež. Proto budeme podporovat rekreační sport formou dotací sportovním klubům, skautům a Sokolu, určených zejména na rozvoj a údržbu sportovních zařízení sloužících široké veřejnosti.

Za důležitou považujeme výstavbu jednoduchých sportovišť, zejména v rekreačních zónách města, a jednoduchých hřišť pro děti v sídlištích. Chceme rozvíjet cyklistické stezky,které jsou vhodné nejen pro rekreaci, ale   usnadňují i  dopravu ve městě, slouží jako spojnice mezi středem města a obytnými zónami a  chceme je propojit je na regionální síť. Budeme se zasazovat o zřízení sítě veřejných kol.