15.9.2014

Rozhovor s Vladimírem Duchkem v MF DNES

Musíme udržet vliv v monopolech důležitých pro život v Plzni


Předvolební seriál MF DNES věnovaný lídrům stran a uskupení ucházejících se o hlasy občanů v říjnových volbách. Dnes představujeme Vladimíra Duchka, lídra Pravé volby pro Plzeň.

O nutnosti udržet vliv města v Plzeňské teplárenské, o potřebě podporovat amatérský rekreační sport nebo místní kulturní aktivity mluví před komunálními volbami v Plzni lídr Pravé volby pro Plzeň Vladimír Duchek. Ten se o místo v zastupitelstvu města uchází letos už pošesté.

V minulosti jste řadu let působil ve vedení plzeňské radnice ve funkci náměstka primátora. Poslední volební období jste ovšem strávil v opozici. Co to s vámi a vaší stranou provedlo?

Pro každou stranu, která působí v nějaké vládnoucí koalici, je občasný odchod do opozice ozdravující. Zejména ti, kteří působili v exekutivní funkci, se vrátí do reálného života a získají trochu odstup a pohled na úřad z jiné optiky. Práce v exekutivě totiž člověka pohltí a má potom často dojem, že vidí všechno velmi dobře a může ztrácet kontakt s reálným životem. Z tohoto pohledu je tedy pobyt v opozici prospěšný.

Letos jde do komunálních voleb ve městě mnohem víc uskupení, která nabídla místa nestraníkům. Navíc řada volebních formací má stejně jako vaše strana v názvu Plzeň. Nejste nervózní, že na to Pravá volba doplatí?

ODS se rozpadla na několik místních uskupení a zároveň se veřejnost organizuje do několika aktivistických skupin. Možná to souvisí i s částečnou generační obměnou, ale myslím, že nás to příliš ohrožovat nemusí. Domnívám se, že Pravá volba pro Plzeň má stabilní okruh příznivců, kteří naši činnost sledují zhruba dvacet let. Myslím, že kulturotvorná veřejnost o našich aktivitách v zastupitelstvu ví a že nás podpoří.

Říkal jste, že vám pobyt v opozici mohl prospět. Máte ale pocit, že vás po ty čtyři roky bylo dost vidět a slyšet, aby na vás lidé nezapomněli? Nebyl jste na radnici až příliš zticha?

V posledních čtyřech letech se zastupitelstvo dost změnilo v tom smyslu, že řada kolegů hodně mluví a velmi často jsme byli svědky bezbřehých diskusí k tématům, která věcně se správou města neměla mnoho společného. Takových diskusí jsem se neúčastnil. Vybíral jsem si zásadní témata, ke kterým jsem se vyjadřoval. Jednalo se například o stavbu nového depa pro dopravní podniky. Varoval jsem, že ekonomické souvislosti jsou pro město vážné a že existuje varianta, která problém s depem mohla řešit stejně efektivně za menší náklady. Kromě toho jsme zásadně zasáhli do diskusí o možném prodeji části Plzeňské teplárenské. Jsem přesvědčen, že kontrakt na získání uhlí pro teplárnu ze Sokolovské uhelné bez toho, že by se město vzdalo části teplárny, vznikl za mého významného přičinění.

Na vašem billboardu oznamujete, že Plzeňskou teplárenskou nedáte. Proč, když nyní to téma zřejmě není nijak aktuální?

Na billboardech máme několik programových tezí a tohle je jedna z nich. Myslím, že má svou symbolickou hodnotu. Vyjadřujeme tím, že považujeme za klíčové, aby si město podrželo strategický vliv v technologických monopolech, které zásadně ovlivňují život ve městě. Možná to dnes už říká kdekdo, ale já to říkal vždy, tvrdím to už dvacet let a věnoval jsem tomu značné úsilí. Tím heslem chci tedy i připomenout historii svého působení v samosprávě.

Zmínil jste se, že máte víc programových tezí. Které další pokládáte za nejpodstatnější?

Na jednom z billboardů máme napsáno, že podporujeme rekreační sport. To považujeme za velmi důležité na rozdíl od dnešního trendu, kdy se z veřejných rozpočtů velmi výrazně podporuje sport profesionální. Ten je pro spousty lidí jenom zábava a ne sport. Zdůrazňujeme podporu aktivního sportu pro všechny a zejména pro děti. Dalším naším heslem je Město zvelebíme, čímž poukazujeme na naši dlouholetou propojenost s plzeňskou kulturní obcí. Chceme granty podporovat aktivní místní tvorbu. Tím se trochu dostáváme do konfliktu s chápáním kultury jako dovozu uměleckých produkcí z Prahy nebo ze světa. Mám obavu, abychom se nedostali do situace, kdy místní aktivní tvorba bude nedostatečně podpořena, protože se město vydá z peněz na monstrózní investiční projekty. Nám jde o to, aby si veřejnost byla schopna uvědomit kulturní a historickou místní identitu. To je podle mě moc důležité.

V minulém volebním období zástupci Pravé volby pro Plzeň hlasovali pro zklidnění provozu v části Americké třídy. V tomto období jste takové návrhy už nepodpořili? Co se vám přihodilo? Už nechcete zklidňovat automobilový provoz v centru města?

V minulosti jsem se velmi obával, že pokud bude na Americkou třídu po její rekonstrukci vpuštěna osobní automobilová i veřejná doprava, dojde ke kolapsu. Proto jsem se klonil k názoru automobilovou dopravu v části Americké vyblokovat. Nyní, po několika letech a některých technických opatřeních, se ukazuje, že trolejbusová doprava tam nekolabuje…

Vy tedy například o víc pěších zón v Plzni nestojíte? Stačí vám, že po čtvrtstoletí debat jich je ve městě jen pár a každá je dlouhá pouze asi sto metrů?

Pěší zóna je ale i v sadovém okruhu. Nechci říkat, kde by měly být další, protože to je na odbornou debatu s architekty. V tomto případě si od nich nechám radit a neumím dát jednoduché stanovisko. Myslím, že to není jen otázka pocitu nebo politického názoru, ale má to odborné souvislosti. Zároveń je nutné vidět pěší zóny v sadovém okruhu.

V minulosti jste byl ekonomickým náměstkem primátora Plzně. Před volbami bude jedním z častých témat hospodaření města. Jeho zadlužení dosáhlo úrovně zhruba 2,3 miliardy. Leckteří v tom vidí katastrofu. Naproti tomu vedení města zdůrazňuje, že dluh tvoří jen úvěry na investice dotované z EU. Jak to vnímáte vy?

Je třeba sledovat skutečné zadlužení. To znamená splátky úvěrů a příslušenství v jednom roce nebo i skryté zadlužení, které vyplývá ze smluv na PPP projekty.

Tak to zjednodušte. Je současná finanční situace Plzně katastrofální?

Není možné tvrdit, že městské finance jsou v katastrofálním stavu. Nicméně si myslím, že koalice mohla v investiční výstavbě postupovat uvážlivěji, mohla sestavovat investiční rozpočty s větší koncepčností, protože se dá říct, že jakékoliv téma někdo ve vedení města nastolil, tak jej koalice realizovala. Tím pádem dluhová služba za poslední čtyři roky významně vzrostla. Já koalici tuto nekoncepčnost vyčítám, protože před městem stojí ještě investice například do vybudování úpravny vody. Může se stát, že radnice bude v příštích letech sestavovat rozpočty obtížněji zejména v situaci, kdy porostou náklady na zajištění veřejné dopravy.

Otázky kladl a odpovědi zaznamenal Jaroslav Nedvěd, MFD, 11.9.2014