9.10.2014

Proč to u nás nefunguje lépe ?

Proč to u nás nefunguje lépe ?


Opakovaně se pozastavujeme nad účelností vynakládání veřejných prostředků, ať už jde o dotace (často soukromých subjektům), ale i o částky na investice či péči o životní prostředí našeho obvodu.

Obvod musí vynakládat nemalé částky na úklid odpadků v ulicích, likvidaci černých skládek a odpadu, který nezodpovědní lidé ukládají ke kontejnerům separovaného odpadu, přestože tam nepatří. Je namístě do úklidu ještě efektivněji zapojit nezaměstnané v programu veřejně prospěšných prací.

Je také třeba, aby konečně bylo umožněno občanům - fyzickým osobám v rámci celého města bezplatně odkládat ve sběrných dvorech objemný odpad a stavební suť. Podstatná část takového odpadu zatím končí úplně jinde a jeho odstraňování stojí víc než se „ušetří“ ve sběrných dvorech …

Další problematickou oblastí je péče o travnaté plochy - sečení trávy. Velmi často nás v jarních a letních měsících oslovují občané s rozhořčením nad neposekanými zelenými plochami, s údivem nad postupem práce příslušných firem při sečích, nad nedostatečným strojovým vybavením pracovníků. Jak jsou vybírány firmy, které by měly pečovat o čistotu ulic a veřejných prostranství, firmy nasmlouvané na údržbu travnatých ploch? Na jednání zastupitelstva se dozvídáme, že se přihlásilo jen málo subjektů a nelze moc vybírat... Pak se tedy musíme zabývat otázkou, jak jsou nastavena zadávací kritéria výběrového řízení a zda firmy dodržují smluvně daný rozsah prací a termíny plnění. Rozhodovacího procesu v rámci jednotlivých výběrových řízení jsme neměli možnost se zúčastnit.

Věřme, že v příštím volebním období se řešení výše uvedených problémů zefektivní účinnějším dohledem veřejnosti. Že se zlepší i účelnost vynakládání veřejných financí. I v souvislosti s tím je nutno zastavit trend zadlužování města, které je doménou současné vládní koalice v Plzni. V době, kdy funkci ekonomického náměstka vykonával Ing. Duchek,

byl rozpočet města udržován jako vyrovnaný.


Zprava Ing. Jiří Trhlík, Mgr. Martin Fládr, zastupitelé MO Plzeň 3

Text byl uveřejněn ve zpravodaji Městského obvodu Plzeň 3, 8.10. 2014