4.7.2014

Preferujeme podporu neziskových organizací

Vítáme každou příležitost k zajištění kvalitní kultury pro obyvatele našeho obvodu Plzeň 3, nedokážeme se ale ztotožnit s tím, že náš obvod se v posledních letech stává agenturou – organizátorem nejrůznějších nákladných zábavných akcí, které i plně či z převážné části financuje z veřejných prostředků. Show, která chvilkově pobaví, ale vynaložené prostředky pak chybí jinde. Akcí, které lze financovat spíše rozličnými sponzory (příp. i vstupným – dobrovolným či v mírné výši).

My se přikláníme spíše k podpoře skutečně veřejně prospěšné a trvalé činnosti neziskových organizací. Tedy činností, které podporují pestrost života obyvatel obvodu, pozitivně působí při výchově dětí, ale jsou také i prevencí kriminality. Mnohdy se zapomíná na mravenčí práci vedoucích různých oddílů, spolků, klubů. Ať už jde o amatérský sport, zejména dětí a mládeže, skautské oddíly, neprofesionální divadelní spolky, pěvecké, taneční, výtvarné kroužky, sdružení zdravotně handicapovaných občanů, zařízení pracující se sociálně znevýhodněnými dětmi, charitativní organizace a další subjekty, které naplňují význam pojmu veřejná prospěšnost.

V posledních letech se rozevírají nůžky mezi narůstající finanční podporou jednorázových velkolepých propagačních akcí a nedostatečnými dotacemi na činnost neziskovek, které se mnohdy setkávají s příspěvkem ve výši nanejvýš symbolické nebo dokonce s nulovou dotací. Situace došla tak daleko, že výdaje na různé jednorázové zábavní akce, sloužící i k propagaci vedení obvodu, letos dosáhnou 2,5 milionu Kč (značná je i roční částka na prezentaci obvodu a sdělovací prostředky – dalších 2,4 milionu). To je věc ještě před několika lety nevídaná. Jako velmi pochybná se nám jeví podpora některých soukromých osob z veřejných obvodních peněz. Statisícové částky pro pomocníky řidiče automobilového závodu, statisícové částky pro „vědecké bádání“ jednoho člověka ve sféře hazardu s problematickými výstupy (padla na ně letos většina dotačních peněz komise pro veřejný pořádek a prevenci kriminality …). S tímto principem podpory občanské společnosti se nedokážeme ztotožnit.

Jiří Trhlík, Martin Fládr, členové Zastupitelstva MO Plzeň 3 za Pravou volbu pro Plzeň (PVP)

 

Plzeňský deník, 30.6. 2014