Podpora uměleckých spolků a sdružení

Kultura je projev svobody občanů !

  1. Podpora grantového systému kultury včetně víceletých projektů
  2. Podpora uměleckých spolků a sdružení
  3. Ochrana historických památek
  4. Podporovat veřejné knihovny včetně rozsáhlé a volné dostupnosti internetu
  5. Podpora projektů pro turistickou atraktivitu města

Úroveň kultury je měřítkem kvality života ve městě. Obecní rozpočet musí podporovat kulturní aktivity občanů, a to podle jednoznačných a průhledných pravidel grantového systému s důrazem na dlouhodobé projekty.

Naším cílem je podporovat veřejné knihovny jako základní zdroj informací. Považujeme za důležité podporovat aktivní amatérská divadla, umělecké spolky, kulturní činnost mládeže včetně galerie dětského výtvarného projevu.

Podpoříme ochranu historických památek před zničením. Odkaz minulosti považujeme za klíč k posílení plzeňského patriotismu. Rozvineme kvalitu společenského života, zejména podporou divadel, filmového festivalu Finále, Skupovy Plzně, jazzu na ulici i dalších tradičních plzeňských kulturních podniků, a to ve spolupráci se spolky a profesními organizacemi umělců. Podpoříme rozvoj divadla, zoologické zahrady a galerií.

Plzeň je a bude turisticky atraktivní, naším úkolem je zásadně zlepšit propagaci města.