Podpora dobrovolníků a charity

Podpora a pomoc !

 1. Podporujeme motivační sociální systém a veřejně prospěšné práce pro obec
 2. Podpora efektivních neziskových organizací, zejména zaměřených na mládež, seniory či  sociálně potřebné
 3. Podpora dobrovolných a charitativních organizací v oblasti sociální péče
 4. Podpora sociálních projektů včetně soukromých

Pomoc při překonání sociální nouze musí nabízet konkrétní lidé, nikoli neosobní úřady. Naším cílem proto je podporovat neziskové organizace pečující o slabé a méně úspěšné. Považujeme za důležité zvýšit kapacitu domovů pro důchodce vybudováním nového zařízení.

 


 

Dostupné bydlení !

 1. Prodej bytů a domů co největšímu okruhu zájemců
 2. Podpora nové bytové výstavby ve vhodných lokalitách
 3. Ponechat určitou část bytového fondu ve vlastnictví obce pro sociální potřeby a potřeby v havarijní nouzi
 4. Důsledné dodržování podmínek bydlení (úhrad za nájemné) v obecních bytech

Důležitou funkcí města je umožnit obyvatelstvu přiměřené bydlení. Proto podporujeme urychlený prodej bytů a domů co největšímu okruhu zájemců. Pro sociálně slabé si město musí ponechat část domů ve svém vlastnictví a vést přesnou a přísnou evidenci o využití těchto bytů. Výnos nájemného z městských bytů musí být investován do údržby těchto bytů. Pro podporu nové bytové výstavby navrhujeme prodávat velmi výhodně městské pozemky. Vlastní stavbu musí organizovat soukromí investoři.


 

Prevence a dostupnost !

 1. Podpora preventivních a osvětových programů
 2. Podpora dostupnosti zdravotnických zařízení a lékáren
 3. Podpora soukromých ordinací
 4. Podporovat všechny typy zařízení domácí a ambulantní péče o nemocné

Budeme spolupracovat s Fakultní nemocnicí v Plzni a ostatními nemocnicemi na vytvoření chybějící funkční sítě zdravotnických zařízení. Cílem je zlepšení součinnosti při poskytování neodkladné péče. Radnice se nemůže tvářit, že se zdravotnickými zařízeními na území města nemá nic společného.

Naším cílem je zachování provozu polikliniky na Slovanech a zajištění lékařské služby první pomoci a pohotovostní lékárny. Navrhujeme využít budovy Fakultní nemocnice na Borech pro sociální účely ve spolupráci i s charitativními a církevními organizacemi. Jedním z nejdůležitějších úkolů městské správy bude protidrogová prevence. Finančně podpoříme telefonní

"Linku dětské pomoci".

Ve spolupráci s lékařskou komorou stanovíme podmínky podpory prevence i aktivní lékařské pomoci.


Senioři jsou naši spoluobčané, kteří už mají zažitou rozsáhlou životní zkušenost, kterou chceme využívat.

 1. Chceme podněcovat smysluplné aktivity seniorů, např. jejich sportovní a kulturní vyžití
 2. Podpoříme všechny akce ve prospěch seniorů, ať už budou organizované městem, či nezávislými organizacemi
 3. Podpoříme péči o seniory jak v penzionech pro seniory, tak v rodinách
 4. Neváháme aktivní seniory mít na své volební kandidátce