12.10.2014

Poděkování voličům Pravé volby pro Plzeň

Vážení spoluobčané,

děkujeme vám všem, kteří jste ve volbách podpořili kandidáty Pravé volby pro Plzeň.

Bohužel, Pravá volba pro Plzeň nepřekročila zákonnou 5 ti procentní hranici pro vstup do zastupitelstva města. Neuspěli jsme ani ve volbách do městských obvodů.

Za pravou volbu pro Plzeň

Vladimír Duchek