Omezení heren a hracích automatů

Bezpečnost, Pořádek a právo !

  1. Důsledná ochrana poctivých občanů

  2. Důsledný postih nepoctivých a nepřizpůsobivých občanů

  3. Ochrana tradičních kulturních a společenských hodnot

  4. Důsledná protikorupční kontrola samosprávy

  5. Spolupracovat se státní a obecní policií, dbát na důslednou ochranu života, zdraví a majetku občanů

  6. Omezení heren a hracích automatů

  7. Podpora integrovaného záchranného systému

  8. Výrazná podpora hasičských sborů profesionálních i dobrovolných

Především představitelé města musí ctít tradiční mravní kodex, dát jasně najevo, že bude platit právo a pravidla - a to pro všechny. Situaci ve městě musí určovat lidé, kteří zákon respektují, a ne ti, kteří ho porušují.

V příštím volebním období považujeme za nezbytné odstranit z centra města Plzně stovky heren a hazardních přístrojů, které se zde rozmohly jako mor v průběhu vlády ODS a ČSSD v předchozích 4 letech.

Pro výrazné zlepšení činnosti městské policie posílíme pravomoc městských obvodů při postihování přestupků proti veřejnému pořádku. Zajistíme ochranu dětských hřišť, parků a míst, kde si hrají děti. Posílíme pochůzkovou činnost strážníků včetně dostupnosti konkrétního strážníka mobilními telefony.

Jedinou akceschopnou organizací pro případ živelních pohrom je hasičský záchranný sbor a dobrovolní hasiči. Podpoříme přípravu protipovodňových bariér a čištění říčních koryt.