Obnovení morálních hodnot

Investice do budoucnosti !

  1. Rozvoj státního i nestátního školství

  2. Rozšíření nabídky zájmové činnosti a trávení volného času dětí a mládeže aktivní tvorbou a aktivním sportem

  3. Podpora společných projektů se ZČU a LF UK

 

Vzdělávání je jediná cesta k obnovení tradičních morálních hodnot. Chceme podporovat různorodost vzdělávacích systémů tak, aby si každý mohl svobodně zvolit vzdělávací cestu. Navrhujeme vytvoření nabídky zájmové činnosti a trávení volného času dětí aktivní tvorbou, která není přípravou na budoucí povolání, ale osobní realizací. Tuto činnost je nutné umožnit v každém obvodě, v budovách škol jako přirozených kulturně společenských centrech. Budeme prosazovat investice do nových školních sportovišť.

Radnice musí podporovat university a spolupracovat s nimi. Naším cílem je rozvoj státního i nestátního školství cestou rozšiřování pravomocí ředitelů škol a školských rad s účastí rodičů, a tomu odpovídající větší míra odpovědnosti rodiny .