26.9.2014

Co s hernami? Velké téma plzeňských voleb

Co s hernami? Velké téma plzeňských voleb

Ze seznamu míst, kde je město toleruje, jich vyškrtalo asi 60 % a nechalo žít zhruba 120 z nich. Musí být bez světelných reklam a blikajících jackpotů. Zastupitelé udělili také výjimku kasinům na náměstí Republiky. Ta smějí fungovat dál.

Město má z provozu heren ročně více než 140milionový výnos, podle počtu heren na svém území jej inkasují jednotlivé městské obvody. Nejvíc má třetí městský obvod, a to asi 60 milionů korun. Pokud by se hráčská doupata úplně zakázala, obvody by o peníze přišly. Město tak raději toleruje, že herny zvyšují kriminalitu v ulicích. Někteří politici jsou přesvědčeni o tom, že úplný zákaz provozoven s hracími automaty je nesmysl a jeho omezení je dostačující. Argumentují tím, že by po zákazu začaly vznikat herny nelegální a město by nad nimi ztratilo veškerou kontrolu.

A co na to Pravá volba pro Plzeň? Odpovídá doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D., Jsem pro nulovou toleranci hazardu provozovaného v hernách na území města Plzně, protože rozsah heren v poslední době překročil přiměřenou mez. Zároveň považuji gamblerství za významné sociální a zdravotní riziko. V případě omezení heren ve městě je následně nutné monitorovat pravděpodobný vznik nelegálních heren, které by mohly vázat související trestnou činnost. Při takovém předpokládaném vývoji bude nutné přijmout adekvátní opatření."

Pravá volba pro Plzeň v minulosti mnohokrát ústy členů zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 Ing. Jiřího Trhlíka, a Mgr. Martina Fládra upozorňovala na neprůhledné rozdělování peněz z hazardu na mětském obvodu Plzeň 3.