10.9.2014

Západní okruh - důsledky rozhodování v zastupitelstvu

Západní okruh - důsledky rozhodování v zastupitelstvu

 Dnes jsem se byl podívat na otevření první etapy Západního okruhu. Slavnosti se zúčastnila řada politických representantů, kteří drželi projevy a přestřihli pásku.


 Na této stavbě je dobře vidět, jak rozhodování v zastupitelstvu přináší výsledky po dlouhých letech. Projektová i majetková příprava této stavby je výsledkem práce v minulých volebních obdobích. Vzpomněl jsme si na to, jak jsem v roce 1997 jako mladík stál v zastupitelstvu Plzně se svými přáteli z Pravé volby pro Plzeň osamocen s názorem, že je nutné stavět silniční okruhy kolem města místo průtahu sever – jih přes Husovo náměstí . Průtah by způsobil strašlivé demolice v této části města, a zároveň by přivedl dopravu mezi zbylé obytné domy.


 Kolem roku 2005 se mi podařilo ve funkci náměstka primátora přesvědčit zastupitele o nutnosti výstavby západního okruhu. Také jsme začali vykupovat pozemky pro stavbu a jednat o financích z fondů EU. Vykoupit pozemky pro dopravní stavbu je práce na roky. Bohužel, současná koalice ČSSD a ODS v posledních čtyřech letech pozemky pro druhou etapu okruhu příliš neřešila. V příštím volebním období se tato nečinnost projeví. Bez druhé etapy stavby je okruh řešením bez efektu. Cílem je propojit zóny bydlení na Lochotíně s průmyslem na Borech.


 Rozhodování v zastupitelstvu přináší často výsledky až po letech, zejména ve věcech klíčových a finančně náročných. Je proto důležité, aby občané ve volbách nepodléhali aktuálním náladám a líbivým heslům.

 Vladimír Duchek