Hlavní myšlenky

 • Jsme výhradně regionání politickou stranou
 • Sdružujeme občany města plzně, kteří s využitím svých odborných
  znalostí a zkušeností, chtějí přispět ke kvalitní správě a rozvoji města
 • Ctíme občanskou svobodu, demokracii a právo
 • Před stranickostí upřednostňujeme odbornost a aktivní spolupráci
 • Nesmí za nás kandidovat nikdo, kdo kdy byl v KSČ, STB,
  Lidových milicích, funkcionářem SSM
  , byl odsouzen za úmyslný
  trestný čin
  a nebo se jinak zpronevěřil občanské odpovědnosti
 • Pravá volba pro Plzeň vystupuje důsledně
  proti jakémukoli extrémismu
 • Pravá volba pro Plzeň je připravena konstruktivně
  spolupracovat se všemi demokratickými silami ve městě
 • Pravá volba dlouhodobě spolupracuje s Klubem angažovaných nestraníků, jehož členové za ni kandidují
 • Pravá volba pro Plzeň dbá na osobní svobodu, právo a pořádek
 • Pravá volba pro Plzeň ctí hodnoty rodiny
 • Pravá volba pro Plzeň podporuje kulturní
  a společenské tradice, místní patriotismus