7.9.2014

Herny a sběrny

Článek Ing.Stanislava Raucha, který byl otištěn v Plzeňské jedničce


Herny a sběrny

Zdánlivě nesouvisející pojmy mají u nás k sobě překvapivě velmi blízko. Herny s proherními automaty i sběrny kovového odpadu v poslední době utěšeně vzkvétají. Je veřejným tajemstvím, že významná část finančních prostředků utrácených v hernách pochází z majetkové trestné činnosti. Jedná se nejen o vykrádání aut, chat, bytů, domů, krádeže kol, ale také o „sběr“ (často se tomu totiž ani krádež neříká) okapových svodů, parapetů, dopravních značek, kanálových vpustí, částí konstrukcí lávek, mostů, nejrůznějších typů kabelů (od silových až po ty zabezpečovací). Ukradené kovy končí ve sběrnách kovového odpadu. V těchto zařízeních překvapivě nikdo nepozná, že se často jedná i o zcela nové věci. Neznám nikoho z našeho obvodu, kdo by nebyl podobnými krádežemi postižen. Snaha Pravé volby pro Plzeň o změnu tohoto bezútěšného stavu naráží někdy na nezájem, někdy přímo na odpor těch, kteří by to mohli alespoň částečně změnit. Počet heren může omezit samo město. Parlamentní strany mohou přispět k omezení výkupu kovového odpadu jen na firmy a řemeslníky zabývající se kovovýrobou tak, jak je to obvyklé v jiných evropských zemích. Ostatní kovový odpad patří do sběrných dvorů. Na změnu je již nejvyšší čas. Nemělo by se čekat, jako u obchodu s lihem, na desítky, možná stovky obětí při nějaké velké havárii, kdy spadne napůl rozebraný most nebo bude ochromeno zabezpečení dopravního koridoru.

Ing. Stanislav Rauch

zastupitel za Pravou volbu pro Plzeň