Věda, výzkum, vzdělávání

  • ve spolupráci se Západočeskou univerzitou jsme otevřeli Vědecko-technický park a získali dalších 220 milionů korun z Evropské unie
  • podpořili jsme rozvoj technického vzdělávacího muzea Techmania
  • pro rozvoj plzeňských škol jsme získali celkem 230 milionů korun evropských dotací, školní budovy ve městě jsou velmi dobrém technickém stavu
  • na podporu vědy technického vzdělávání přispíváme 3 miliony korun grantech