KANDIDÁTNÍ LISTINA 2010

Autor: predseda <vladimir.duchek(at)seznam.cz>, Téma: autorské texty, Vydáno dne: 11. 08. 2010

1. doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D. 45 let VŠ učitel a náměstek primátora
2. Mgr. Karel Syka 60 let ředitel školy a výtvarník
3. Ing. Jan Anderle historik architektury
4. MUDr. Jiří Podlipný 40 let lékař a vysokoškolský učitel
5. Ing. Roman Dohnal 51 let stavební inženýr
6. Ing. Zuzana Huclová 54 let ředitelka firemního centra
7. MUDr. Jiří Bláhovec 58 let psychiatr
8. PhDr. Miroslav Hus 56 historik
9. Ing. Karel Vítek 54 let stavební inženýr
10. Ing. Trhlík Jiří 49 let odborný ekolog
11. Mgr. Široká Šárka 32 let právník
12. Ing. Stanislav Rauch 56 let kartograf
13. MUDr. Václav Hejda 37 let lékař
14. Ivan Rollinger 38 let správce muzea
15. Ing. Miroslav Klas 62 let stavební inženýr
16. PhDr., Ing. Ivan Martinovský 73 let historik
17. JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D. 34 let vysokoškolská učitelka
18. Ing. Václav Mazín 58 let ředitel úřadu
19. Mgr. Stanislav Frank 55 let právník
20. Peter Bochnovič 42 let makléř
21. Mgr. Martin Fládr 38 let speciální pedagog
22. Mgr. Marie Caltová 66 let dramaturg divadla
23. Mgr. Jaroslava Spěváčková 58 let výtvarný pedagog
24. MVDr. Miroslav Svatoš 48 let zvěrolékař
25. Ing. Irena Leichtová 45 let obchodnice
26. Ing. Arch. Karel Hanzlík 55 let architekt
27. Ing. Miroslav Matějka 43 let ekonom
28. Mgr. Renata Vordová 45 let lektorka
29. Ing. Vladimíra Čapková 32 let ekonomka
30. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D. 38 let lékař
31. PhDr. Ila Šedo 59 let knihovník
32. Ing. Čeněk Stehlík 54 let projektant
33. MUDr. Vacovská Hana 56 let lékařka
34. Ing. Tausch Milan 43 let ekonom
35. Ing. Fojtíček Ctibor 72 let důchodce
36. MUDr. Radka Fuchsová 39 let odborný zástupce
37. Hana Černá 50 let sporovní trenérka
38. MUDr. Jindřich Křižan 46 let lékař
39. Ing. Rudolf Å orm 60 let technik
40. Mgr. Jiří Lomberský 77 let středoškolský učitel
41. Ing. Viktor Jílek 45 let zoolog
42. MUDr. Pavel Vlček 55 let ženský lékař
43. plk., PhDr., Bc. Richard Šedivec 41 let ředitel úřadu
44. Karel Kortan 58 let elektronik
45. MUDr. Marie Balmetová 35 let lékařka
46. Ing. Arch. Martin Spěváček 32 let architekt
47. Ing. Miroslav Burda Miroslav 45 let státní úředník


KANDIDÁTI PRO OBVOD PLZEŇ 1


KANDIDÁTI PRO OBVOD PLZEŇ 2


KANDIDÁTI PRO OBVOD PLZEŇ 3


KANDIDÁTI PRO OBVOD PLZEŇ 4


KANDIDÁTI PRO OBVOD PLZEŇ 7