Ing. Vladimíra Čapková

Autor: administrator <admin(at)3trees.cz>, Téma: autorské texty, Vydáno dne: 22. 09. 2010

Ing. Vladimíra Čapková
Narozena v Plzni v roce 1977
Manžel: Doc. Ing. Pavel Čapek, CSc.- Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Dcera Vladěnka

Vladimíra Čapková studovala na gymnáziu Františka Křižíka v Plzni, poté absolvovala Západočeskou univerzitu Fakultu ekonomickou. Od roku 2004 pracovala v České poště v ekonomickém oddělení controllingu. Nyní po mateřské dovolené hledá nové zaměstnání.
Volný čas věnuje své rodině. Je velmi hrdá na kvalitní rodinné zázemí, které se svými blízkými buduje. Považuje to za důležitý vklad do života její dcery.
Vladimíra Čapková je statutární zástupkyní Junáka- svazu skautů a skautek ČR, Plzeňského kraje. V organizaci je od roku 1990. Za tu dobu prošla různými pozicemi, absolvovala všechny předepsané stupně vzdělání tak, aby se mohla stát vedoucí oddílu, instruktorkou vzdělávající nové vedoucí, ale také manažerkou řídící Plzeňský skautský kraj. Kromě standardní manažerské práce se zaměřuje především na přípravu, organizaci a řízení vzdělávacích kurzů a seminářů, které jsou určeny pro členy organizace a připravují je na výchovně-vzdělávací práci v oddílech i vyšších jednotkách. Mnohé ze seminářů jsou otevřené i široké veřejnosti. Tuto práci dělá jako dobrovolník. Skauting pro ní není koníčkem ale bez nadsázky životním stylem.
Žije a chce žít v Plzni. Je hrdou obyvatelkou svého města a záleží jí na jeho rozvoji a prosperitě. Je připravena pro Plzeň pracovat.