Ivan Rollinger

Autor: predseda <vladimir.duchek(at)seznam.cz>, Téma: Osobnosti, Vydáno dne: 26. 08. 2010

Ivan Rollinger
Narozen v Klatovech v roce 1971, v Plzni žije od r. 1978
Manželka Miroslava, účetnictví a realitní činnost
Děti Ivanka a Mirek


Kurátor a spoluzakladatel památníku americké armády Patton Memorial Plzeň. Absolvoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Plzni v roce 1990, po té základní vojenskou službu v Plzni a poddůstojnickou školu v Trenčíně. Od roku 1992 prodejce zbraní, střeliva, loveckých potřeb a od roku 2005 správce muzea generála Pattona v Plzni. Podílí se zejména na zachování historických událostí spjatých s osvobozením jihozápadních Čech americkou armádou v roce 1945 prostřednictvím vlastní sbírky a spolupořádání vzpomínkových a pietních akcích pro veřejnost např. tradiční akce města Plzně „Slavnosti svobody“. Je předsedou občanského sdružení Indianhead Club Plzeň a členem dalších občanských sdružení, které se zabývají vojenskou historií a historickými vozidly. Ve volném čase se věnuje regionálnímu sběratelství militarií a předmětů poválečné hospodářské pomoci UNRRA, setkání s pamětníky, historii, kulturním památkám a pietním místům u nás i v zahraničí, vojenským a historickým vozidlům.
Od roku 2002 kandiduje za Pravou volbu pro Plzeň jako nestraník a v současné době je členem Komise pro otázky integrace cizinců Rady města Plzně a členem Komise pro bezpečnost Rady města Plzně.