plk. PhDr. Bc. Richard Å edivec

Autor: predseda <vladimir.duchek(at)seznam.cz>, Téma: Osobnosti, Vydáno dne: 13. 07. 2010


plk.PhDr.Bc. Richard Å edivec
Narozen v Plzni v srpnu 1968
Ženatý, 2 dcery


Ředitel Celního úřadu v Plzni vystudoval III.Gymnázium v Plzni, Opavská ul. Po maturitě v roce 1986 nastoupil na Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni. Po jejím neúspěšném ukončení v roce 1988 pracoval krátce jako dělník v Zpč. pivovarech – provoz Gambrinus a následně nastoupil jako brigádník k Celní správě ČSSR. V roce 1989 byl povolán na dvouletou prezenční vojenskou službu do házenkářských oddílů Dukla Písek a Vimperk.
Od roku 1991 již pracuje jako celní úředník od nejnižších pozic až po stávající funkci ředitele Celního úřadu v Plzni. Byť pracoval výhradně ve vnitrozemí republiky, přesto mezi jeho největší úspěchy patřilo v roce 1992 odhalení nelegálně obchodovaného zboží kamionové zásilky pašovaných cigaret ve výši cca. 8 mil. Kčs.
Má zájem o vnitropolitické dění a o zahraniční politické události. Přispívá na dobročinné účely (UNICEF, Charita, Nadace pro transplantace kostní dřeně Plzeň, Tříkrálová sbírka).
Richard Šedivec nikdy nespáchal žádný trestný čin, nikdy proti němu nebylo zahájeno žádné trestní stíhání za jakýkoliv trestný čin (ani nedbalostní). V celní správě nebylo vůči němu vedeno kázeňské řízení. V rámci řízení motorového vozidla od roku 1986 obdržel 2 pokuty. Majetkové poměry: nemá žádné dluhy či půjčky vůči bankovnímu či nebankovnímu sektoru. Dřívější bankovní půjčky řádně splaceny
Svůj profesní růst podporoval průběžným vzděláváním. V roce 2003 absolvoval s titulem bakaláře státní VŠ Policejní akademii v Praze. O tři roky později dokončil s titulem magistra veřejnou VŠ ZČU v Plzni, obor Politologie, přičemž v roce 2007 obhájil rigorózní řízení na téže univerzitě na katedře Politologie a mezinárodních vztahů.
Nyní už bývalý aktivní hráč házenkářských týmů Škoda Plzeň či Slavie VŠ Plzeň se kvalitně dohovoří německy, obstojně anglicky, částečně rusky a omezeně i francouzsky. Své jazykové znalosti využil například při stáži v Lucembursku v roce 1998 či na konferenci Evropské Komise úřadu OLAF v Bruselu v roce 2009.
V rámci svého pracovního působení získal Potvrzení o ověření spolehlivosti od Úřadu pro civilní letectví, splňuje podmínky přístupu k utajeným informacím stupně „Vyhrazené“, vlastní negativní lustrační osvědčení, v roce 2007 obdržel v rámci Celní správy ČR bronzovou služební medaili „Za vzornou službu“.
Mimo pracovní aktivity se angažuje jako předseda školské rady na 28.ZŠ, v letech 2000-2010 byl předsedou výboru Společenství vlastníků v ulici Pod Vrchem (realizace zateplení domu), aktivně spolupracoval na petici pro zachování dětského hřiště Pod Vrchem.