PhDr., Ing. Ivan Martinovský

Autor: predseda <vladimir.duchek(at)seznam.cz>, Téma: Osobnosti, Vydáno dne: 31. 08. 2010

Ivan Martinovský narozen v roce 1937 v Úvalech


V letech 1956-1961 vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích, poté 1961-1972 působil jako technolog výroby barviv ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem. Ještě při této práci se roku 1967 přihlásil bez vědomí a souhlasu zaměstnavatele na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde při zaměstnání studoval archívnictví a pomocné vědy historické (PVH). Studium zakončil doktorátem z PVH a československých dějin. V letech 1972-1983 byl odborným archivářem v Ústí nad Labem, v letech 1984-1997 archivářem města Plzně (ředitelem Archivu města Plzně). Nyní je v důchodu, ale nadále se věnuje historické práci. Zabývá se českými dějinami pozdního středověku a regionálními dějinami severních a západních Čech. Publikoval na 200 odborných a vědecko-populárních prací, včetně několika knih, z nichž v Plzni nejznámější jsou Dějiny Plzně v datech z r. 2004, které sestavil, redigoval a autorsky se na nich podílel s kolektivem 7 dalších spoluautorů z řad archivářů a archeologů.