Ing. Václav Mazín

Autor: administrator <admin(at)3trees.cz>, Téma: Osobnosti, Vydáno dne: 11. 05. 2010

Ing. Václav Mazín Narozen v Plzni 1952
Čtyři dcery


Pedolog Václav Mazín absolvoval stavební průmyslovou školu a později Vysokou školu zemědělskou v Praze. Po studiích byl zaměstnán jako stavbyvedoucí a posléze jako vědeckotechnický pracovník ve výzkumném ústavu. Před rokem 1990 nemohl pro své politické názory zastávat řídící funkce ani studovat pro dosažení dalších vědeckých hodností. Působil v té době jako amatér v různých plzeňských kapelách a zastával funkci trenéra mládeže ve sjezdovém lyžování. Po roce 1990 se stal ředitelem Pozemkového úřadu v Plzni a po roce 2001 se stal historicky posledním přednostou Okresního úřadu Plzeň-jih. Po reformě veřejné správy zastává opět funkci ředitele pozemkového úřadu. Publikuje jako přední odborník v oboru krajinného plánování a ekologie, zabývá se vědeckou činností, vyučuje na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a je členem představenstva České komory pozemkových úprav. Od roku 1994 spolupracoval se zastupiteli Pravé volby jako poradce pro otázky ochrany přírody a v roce 2002 byl jako kandidát Pravé volby pro Plzeň jmenován předsedou komise životního prostředí města Plzně. Ve volném čase je možné se s ním setkat v jazzových klubech, kde hraje s mladými hudebníky, nebo ve výstavních síních, jako členem skupiny plzeňských výtvarníků „Pivorádi“