Karel Černý

Autor: administrator <admin(at)3trees.cz>, Téma: Osobnosti, Vydáno dne: 05. 05. 2006

Karel Černý Narozen v Plzni 1948
manželka Marta
dvě děti - syn Karel, dcera Lucie

Geodet Karel Černý absolvoval Střední průmyslovou školu zeměměřičskou. Svou čtyřicetiletou praxi geometra vykonával dlouhodobě u Geodézie a kartografie, dále u Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů a Správě veřejného statku města Plzně. Volný čas věnoval přírodě, zahradě a myslivosti. Odpor proti komunistickému režimu jej přivedl do Klubu angažovaných nestraníků. V roce 1990 zvolen do Zastupitelstva obvodu Plzeň Doubravka. Od té doby byl opakovaně volen do obvodního zastupitelstva, v jejichž odborných komisích se vyjadřoval zejména k otázkám správy majetku, rozvoje a životního prostředí obce. V letech 1994 - 1998 zastával funkci zástupce starosty Městského obvodu Plzeň 4, ve které jeho hlavní náplní byl rozvoj a životní prostředí obce .V té době se věnoval mimo jiné obnově Doubraveckých parků. V roce 2002 byl zvolen radním městského obvodu a předsedou majetkové komise. Po volbách v roce 2006 se stal znovu zástupcem starosty obvodu Plzeň Doubravka.
Karel černý zemřel po dlouhé těžké nemoci 30. května 2008