Ing. Karel Vítek

Autor: administrator <admin(at)3trees.cz>, Téma: Osobnosti, Vydáno dne: 05. 05. 2010

Ing. Karel Vítek Narozen v Plzni v roce 1958
Manželka Jana Vítková, knihovnice
Dva synové Karel a Jan

Po absolvování vysoké školy pracoval jako stavitel. V té době věnoval svůj čas především amatérskému divadlu a malování. Po převratu v listopadu 1989 založil s přáteli galerii AVA a od roku 1993 začal spolupracovat německou firmou PERI což mu přineslo jistou nezávislost a čas, který věnoval městu. V letech 1994 až 1998 byl členem Zastupitelstva Města Plzně a předsedou komise pro koncepci a rozvoj města. V letech 2002 až 2006 byl městským radním a pracoval ve výboru pro zadávání veřejných zakázek.