Ing. Vladimír Duchek, Ph.D.

Autor: administrator <admin(at)3trees.cz>, Téma: Osobnosti, Vydáno dne: 05. 05. 2010

duchek1Narozen v Plzni v roce 1965
Manželka MUDr. Jana Duchková, praktická lékařka
Dvě děti Otík a Anička
Vysokoškolský učitel Vladimír Duchek se učil mechanikem, po maturitě byl dělníkem ve Škodovce. Později absolvoval vysokou školu a pracoval od roku 1990 jako projektant a učitel na Západočeské univerzitě. Od roku 1994 je opakovaně volen za člena městského zastupitelstva. V letech 1994 až 1998 byl náměstkem primátora města Plzně zodpovědný za kulturu, školství, památkovou péči a životní prostředí. Po komunálních volbách v roce 1998 se stal opozičním zastupitelem a byl členem kulturní komise. V té době pracoval v manažerských pozicích v Západočeské plynárenské a externě spolupracoval se Západočeskou univerzitou. Současně dokončil postgraduální studium a dosáhl doktorské hodnosti. Po volbách v roce 2002 byl znovu zvolen náměstkem primátora zodpovědným za ekonomiku, rozpočet a finance. V té době dále, v omezeném čase, přednášel na univerzitě a na jaře 2010 byl jmenován docentem. Po vobách na podzim 2010 byl zvolen do Zastupitelstva města Plzně a znovu odešel do opozice. Vrátil se na univerzitu, přednáší a v roce 2011 byl jmenován proděkanem Fakulty strojní. Svůj zájem o kulturně společenský život ve městě věnoval dlouhé roky práci ve správních orgánech Plzeňské filharmonie a Galerie města Plzně.