VEŘEJNÁ SPRÁVA

Autor: administrator <admin(at)3trees.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 03. 05. 2010

ÚŘADY MUSÍ BÝT PRO LIDI !

Chceme aby poctivý občan Plzně byl co nejméně obtěžován a omezován úřady města.

Výkon veřejné správy je především službou občanům. Občané zřizují úřady pro svoji potřebu a platí je ze svých daní. Jsme lidmi, kteří nadevše milují svobodu, a proto vychází ze zásady, že úředníci jsou zde pro občany, nikoli občané pro úředníky.

Za zásadní považujeme zjednodušení a urychlení vyřizování žádostí občanů, důslednou kontrolu veřejných zakázek a nakládání s majetkem města.

Samosprávné orgány nesmí mít žádné tajnosti před obyvateli Plzně, protože řízení města je demokratické, musí být tedy otevřené. Korupce a nekorektní jednání musí být nekompromisně trestána.

Protikorupčí opatření znamenají jasně definovaná, zdůvodňovaná a elektronicky zveřejňovaná zadání výběrových řízení; elektronické uveřejňování výsledků VŘ; odstranění podmínky mlčenlivosti o smlouvě ze smluv se soukromými dodavateli.

Profesionální úřednický aparát musí být nezávislý na politických stranách. Úředníci musí být důsledně kontrolováni volenými zastupiteli.