SPORT

Autor: administrator <admin(at)3trees.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 03. 05. 2010

AKTIVNÍ ŽIVOT !

Víme, že tělesná aktivita významně přispívá k celkovému rozvoji osobnosti. Velmi důležité je výchovné působení tělovýchovy zejména pro děti a mládež. Proto budeme podporovat rekreační sport formou dotací sportovních klubů, skautů a Sokola, určených zejména na rozvoj a údržbu sportovních zařízení, sloužících široké veřejnosti.

Za důležitou považujeme výstavbu jednoduchých sportovišť zejména v rekreačních zónách města, a jednoduchých hřišť pro děti v sídlištích. Chceme rozvíjet cyklistické stezky, vhodné nejen pro rekreaci, ale usnadňující i dopravu ve městě, jako spojnice mezi středem města a obytnými zónami a propojit je na regionální síť. Budeme se zasazovat o zřízení sítě veřejných kol.